Service Interruption (now) Thursday 5 November 2020 12:00:00


At this moment we are experiencing an interruption of our services. We are currently investigating the issue.


Op dit moment hebben we een onderbreking van onze dienstverlening. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

Diskfailure has caused a short interruption of our services. Secondary machines have taken over the tasks of any affected machine and all services are up and running. We'll be investigating the cause so that the affected machines can be restored as soon as possible.


Een harde schijfstoring heeft voor een korte onderbreking van onze diensten geleid. Secundaire machines hebben inmiddels de taken overgenomen van de getroffen machines waardoor alle diensten weer beschikbaar zijn. We onderzoeken de oorzaak zodat de getroffen machines zo snel als mogelijk weer in bedrijf genomen kunnen worden.