Service Interruption (now) Thursday 25 February 2021 13:30:00


At this moment we are experiencing an interruption of our services. We are currently investigating the issue.


Op dit moment hebben we een onderbreking van onze dienstverlening. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

We experienced a short interruption of our services, they seem to have recovered.

Er was een korte onderbreking van onze dienstverlening, onze systemen hebben zich intussen hersteld.