Service Interruption (now) Monday 29 March 2021 00:05:00


At this moment we are experiencing an interruption of our services. We are currently investigating the issue.


Op dit moment hebben we een onderbreking van onze dienstverlening. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

Our network provider confirms that we are dealing with a DDoS. The attack seems to have stopped.


Onze netwerkprovider bevestigt dat het om een DDoS gaat. Inmiddels is de aanval gestopt.

The problem seems to be intermittent. In the past half our there have been a few 1 to 2 minute network interruptions. The service interruption seems to be caused by either a DDoS or a network problem. We are working with our network provider to solve the issue.


De storing blijft zich voordoen, maar af-en-aan. In het afgelopen half uur zijn er een aantal onderbrekingen geweest van 1 รก 2 minuten. De onderbreking lijkt het gevolg te zijn van een DDoS of een netwerk probleem. We werken met onze netwerkprovider om het op te lossen.