Service Interruption (now) Wednesday 23 June 2021 11:15:32


At this moment we are experiencing an interruption of our services. We are currently investigating the issue.


Op dit moment hebben we een onderbreking van onze dienstverlening. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

The cause of the interruption was a software problem and it was solved quickly. Our apologies for this untimely update.


De reden van de onderbreking was een software probleem dat we gelukkig snel hebben weten te verhelpen. Excuses voor deze verlate update.