Service interruption (a short one, but recovered now) Monday 25 October 2021 14:52:22


We experienced a short interruption of our services, they seem to have recovered. We are currently investigating the issue.


Er was een korte onderbreking van onze dienstverlening, onze systemen hebben zich intussen hersteld. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

Our network provider has confirmed the problem is solved.


Onze netwerkleverancier meldt dat het probleem is opgelost.

The cause of the interruption was with our network provider. The cause of the outage is being investigated.


De reden van de onderbreking lag bij onze netwerkleverancier. Zij doen op dit moment onderzoek naar de oorzaak.