DDOS Saturday 15 October 2022 16:15:00


Our network provider confirms that we are dealing with a DDoS. The mitigation will be switched on, but it can take up to 10 minutes before this is entirely active.


Onze netwerkprovider bevestigt dat het om een DDoS gaat. De bescherming wordt ingeschakeld, maar het kan tot een minuut of 10 duren voordat deze helemaal actief is.

The mitigation service seems to have been effective, although it has been a difficult attack. We have dealt with the attack together with our network partner and NaWas. The DDoS attack is still active and it might be that we will experience some consequences.


De bescherming heeft zijn werk gedaan, hoewel het een flinke aanval is geweest. We hebben het samen met onze netwerkprovider en NaWas voor elkaar gekregen. De DDoS attack is niet voorbij en het kan zijn dat we er soms nog wel de gevolgen van merken.

The attack seems to hold on, we are alert and apply counteractions against the attacker to ensure a better service.


De aanval blijft nog steeds erg actief, we blijven alert en passen tegenmaatregelen aan om te zorgen dat we beter bereikbaar worden.