Service Interruption (now) Thursday 27 October 2022 14:34:12


At this moment we are experiencing reduced availability of our services. We are currently investigating the issue.


Op dit moment hebben we verminderde bereikbaarheid van onze dienstverlening. We zijn op dit moment de oorzaak aan het onderzoeken.

Our network provider has solved the issue.


Het probleem bij onze netwerkleverancier is opgelost.

The issue has been identified with our Network provider. It seems to be a software or configuration error on their systems.


We hebben vastgesteld dat het probleem bij onze netwerkleverancier ligt. Waarschijnlijk is het een software of configuratiefout op hun systemen.