Service interruption (a short one, but recovered now) Wednesday 25 January 2023 08:48:23


We experienced a short interruption of our services, but we have mitigated the situation. We are currently further investigating the issue.


Er was een korte onderbreking van onze dienstverlening, we hebben onze systemen intussen hersteld. We zijn op dit moment de oorzaak verder aan het onderzoeken.

A number of human and technical errors that combined together have led to the disruption. We will analyse this further and adjust our systems and review our procedures accordingly.


Een aantal menselijke en technische fouten hebben samen geleid tot de onderbreking. We zullen na verdere analyse onze systemen aanpassen en onze procedures tegen het licht houden.