Service interruption Friday 31 July 2020 09:22:00


We experienced a 10 minute interruption of our services, everything has recovered. The cause of this was human error. A manual configuration change led to unreachable database servers. We will investigate if we can prevent this type of human error to have such grave consequences.


Er was een korte onderbreking van 10 minuten van onze dienstverlening, onze systemen zijn weer hersteld. De oorzaak was een menselijke. Een handmatige configuratie wijziging leidde tot het onbereikbaar zijn van de databaseservers. We gaan onderzoeken of we kunnen voorkomen dat deze kleine menselijke fout zulke enstige gevolgen kan hebben.